Základné školy

Na Slovensku existujú dve waldorfské školy zaradené v sieti škôl:

  • Prvá vznikla v roku 2001 v Bratislave - ul. Vihorlatská
  • Druhá vznikla v roku 2015 v Košiciach - ul. Polárna, predtým tri roky existovala ako elokované pracovisko waldorfskej školy v Bratislave.

Okrem toho je v Bratislave Waldorfská domŠkola pôsobiaca od roku 2015, ktorá funguje na platforme domškoláckej iniciatívy.

Všetky tri školy vlastnia licenciu "Waldorfská škola" pridelenú Zväzom slobodných waldorfských škôl (Bund der Freien Waldorfschulen). Tento zväz je celosvetovo právnym vlastníkom licencie.

Dalšie iniciatívy

V Nových Zámkoch je iniciatíva Živá škola pôsobiaca v rámci štátnej základnej školy; využíva princípy waldorfskej pedagogiky a usiluje o udelenie licencie ako v poradí štvrtá waldorfská škola na Slovensku.

Ďalšie iniciatívy:

  • V Nových Zámkoch pôsobí Lesná detská škôlka s waldorfskou pedagogikou
  • V Borinke je domškola Živozem a lesná škôlka Živinka využívajúca waldorfskú pedagogiku
  • V bratislavskom Lamači je detský klub Pramienok využívajúci waldorfskú pedagogiku
  • V Pezinku je Zornička - detský lesný klub s waldorfskou pedagogikou
  • V Šali je slobodná domškola a škôlka pod Orechom s waldorfskou pedagogikou
  • V Skalke nad Váhom (pri Trenčíne) je domškolácka skupina a lesný klub Za mlynom uplatňujúci princípy waldorfskej pedagogiky
  • V Palárikove je prírodná škôlka Lístoček s waldorfskou pedagogikou