Základné školy

Na Slovensku existujú dve waldorfské školy:

  • Prvá vznikla v roku 2001 v Bratislave - ul. Vihorlatská
  • Druhá vznikla v roku 2015 v Košiciach - ul. Polárna, predtým tri roky existovala ako elokované pracovisko waldorfskej školy v Bratislave.

Obidve školy vlastnia licenciu "Waldorfská škola" pridelenú Zväzom slobodných waldorfských škôl (Bund der Freien Waldorfschulen). Tento zväz je celosvetovo právnym vlastníkom licencie.

Dalšie iniciatívy

V Bratislave pôsobí iniciatíva Waldorfská domŠkola usilujúca o udelenie licencie ako v poradí tretia waldorfská škola na Slovensku.

Ďalšie iniciatívy:

  • V Nových Zámkoch pôsobí Živá škola a Lesná detská škôlka s waldorfskou pedagogikou
  • V Borinke je domškola Živozem a lesná škôlka Živinka využívajúca waldorfskú pedagogiku
  • V bratislavskom Lamači je detský klub Pramienok využívajúci waldorfskú pedagogiku
  • V Šali je slobodná domškola a škôlka pod Orechom s waldorfskou pedagogikou
  • V Skalke nad Váhom (pri Trenčíne) je waldorfský detský klub